Archive for 2014|Yearly archive page

Vi möts här

In Uncategorized on October 5, 2014 at 00:59

image

Här ligger jag på lur vid det susande trädets fot,
hur skall jag komma upp för de hala stammarna?
Däruppe möts de raglande kronorna,
där vill jag sitta och speja ut
efter röken ur mitt hjärtats skorsten.
Ro.

Advertisements